Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.2. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas pirkėjo pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Naujos taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo elektroninėje parduotuvėje dienos. Pirkėjo užsakymai pateikti iki taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias taisykles.
1.3. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. Fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;
1.3.2. Fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 16 (šešiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys.
1.4. Pirkėjas, patvirtindamas šias taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. Punktu, turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pirkėjo vardą, pavardę ir pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
1.6. Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
1.7. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroninėje parduotuvėje.
1.8. Sudarydamas sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis per 3 (tris) darbo dienas nuo momento, kai pardavėjas perduoda prekes kurjeriui.
1.9. Tuo atveju, jeigu pardavėjas neturi galimybės parduoti prekę, dėl to, kad prekės nėra sandėlyje, arba dėl to, kad prekė nebėra parduodama, pardavėjas informuos pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, pardavėjas, grąžins sumokėtas sumas per 5 darbo dienas.

Asmens duomenų apsauga:

2.1. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje pirkėjas gali:
2.1.1. Užsiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. Nesiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. 2.3. Patvirtindamas šias taisykles pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Pardavėjas patvirtina, kad pirkėjo asmens duomenys bus naudojami pirkėjo identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui.
2.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja pardavėją, kuris atsižvelgdamas į pirkėjo pranešimą užblokuoja prisijungimą. Dėl pakartotinio pirkėjo registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios elektroninės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus, užpildydamas Pardavėjo nustatytą Grąžinimo formą elektroninėje parduotuvėje arba kreipdamasis elektroniniu paštu į Pardavėją, kuris Prekių grąžinimo formą, Pirkėjo pageidavimu, gali atsiųsti ir elektroniniu paštu.
3.3. Taisyklių 3.2. Punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroninėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.7. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę į pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu.
4.4. Pardavėjas turi teisę bet kada sustabdyti parduotuvės veiklą, pakeisti, atnaujinti ir taisyti taisykles bei keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas.
4.5. Jei pirkėjas bando pakenkti pardavėjo elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti pirkėjo registraciją.